Archief: Wat is nieuw?
Tweede helft 1998


30 december 1998 De agenda voor t.v. uitzendingen, tentoonstellingen, excursies e.d. is voor het nieuwe jaar weer bijgewerkt.

29 december 1998 Nieuwe weekrubriek: Om te onthouden, op te schrijven. Elke week een nieuwe tip, advies, opmerking. Deze week: Vergoedingsregeling terminale patiënten

29 december 1998 Toegevoegd aan de afdeling fotoboeken begraafplaatsen: Worms (Duitsland) Alte Judenfriedhof 'Der 'Heilige Sand'

28 december 1998 Nieuws van de afgelopen week (52): vakblad: Tabo Inex. Verenigingsbladen: De Aanzegger, Keppelstok, Uit de nieuwsbladen: De Vondeling, Thomasluiden.

23 december 1998 Toegevoegd aan de afdeling fotoboeken begraafplaatsen, fotoboek begraafplaatsen Enschede

21 december 1998 Nieuws van de afgelopen week (51): vakblad UITVAART. Nieuwsbladen: Aantal gevallen van wiegendood daalt, Oudste tekst gevonden in Egyptisch graf.

18 december 1998 De foto's van de expositie baarkleden, lijkwaden en rouwlinten zijn klaar, de virtuele expositie van de Stichting Uitvaart-Informatie Friesland te Swichum is nu te bezichtigen.

17 december 1998 Om te bewaren: 15 tips als u overweegt om op het internet te gaan adverteren.

16 december 1998 Toegevoegd aan de afdeling fotoboeken begraafplaatsen, fotoboek begraafplaats Kranenburg

14 december 1998 Nieuws van de afgelopen week (50): vakblad: Uitvaartwezen. Nieuwsbladen: Begraven (nieuwe tv serie), Euthanasiedokter VS aangeklaagd, Dwalen over het dodeneiland.

13 december 1998 De cursuspagina van het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) is vernieuwd. Alle cursussen voor 1999 zijn nu bekend

11 december 1998 Nieuw fotoalbum toegevoegd bij de afdeling begraafplaatsen: Begraafplaats Kranenburg te Zwolle

9 december 1998 Nieuw op onze site, een afdeling voor in Nederland voorkomende lijk(volg)koetsen.

8 december 1998 Nieuwe adverteerder: Uitvaartverzorging IJmond, Heemskerk

7 december 1998 Nieuws van de afgelopen week (49) Vakblad "De Terebint", Uit de dagbladen: Nieuw standaardwerk Hunebedden, Nieuwe campagne in 1999 voor orgaandonatie.

7 december 1998 De homepage van de Nederlandse Hersenbank is geheel bijgewerkt. Met nadruk vragen wij uw hulp (een codicil invullen) voor hun noodzakelijke onderzoekswerk.

5 december 1998 Oproep van Vereniging de Terebinth voor informatie over Rotterdamse (wijk-privé)begraafplaatsen, - begrafenisondernemingen en -steenhouwers.

3 december 1998 De agenda voor tentoonstellingen en excursies is bijgewerkt met een zevental nieuwe excursies in 1999 van de vereniging De Terebinth en een aantal tentoonstellingen in het land.

2 december 1998 Nieuwe adverteerder: Associatie Uitvaartverzorging Zaandam.

1 december 1998 Nieuwe adverteerder: Afscheidsbegeleiding/uitvaartzorg Wils Klok, Zwolle.

1 december 1998 De funerair jurist homepage van Mr. F. Mutter is uitgebreid, u kunt nu ook anoniem uw vraag stellen of reactie geven in zijn 'virtuele'spreekkamer'.

30 november 1998 Nieuws van de afgelopen week (48) Justitie in VS vervolgt arts voor euthanasie, Meeste mensen sterven op doordeweekse dag.

29 november 1998 December thema inhoud van het vablad Uitvaart

27november 1998 Nieuwe adverteerder: Schouten Pastorale Dienstverlening, Verzorging afscheidsritueel; rouwverwerking.

26 november 1998 De Rouw-homepage (van o.a. prof. v.d. Bout en Keijser) is uitgebreid, u kunt nu in de 'spreekkamer' ook anoniem uw vraag stellen en/of reactie geven. Dit kan middels een vraag- en reactieformulier.

25 november 1998 Nieuwe adverteerder: KUNST IN MEMORIAM -advies en bemiddeling/ onderdeel van De Amsteltuin, een buitengalerie voor beeldhouwkunst.

23 november 1998 Nieuws van de afgelopen week (47) Vakbladen: Uitvaart, Gedenk Specialist. Nieuws: Ouder beslist niet alleen over levenseinde kind, Vraag naar hulp voor stervenden groeit onstuimig.

19 november 1998 Toevoegd aan de afdeling Historie: artikel over de 3 joodse begraafplaatsen in Groningen

16 november 1998  Nieuws van de afgelopen week (46)  Internet-crematie is uitvaart als postzegel . 'Klaprozendag' in ere . Botje bij botje, menselijke resten uit musea.

16 november 1998 De agenda voor cursussen en symposia is weer aangevuld met nieuwe cursussen en een symposium.

10 november 1998 Nieuw fotoalbum uit Wenen (eerste van een reeks). Bezoek nu al vast virtueel het  Bestattungsmuseum (uitvaartmuseum) in Wenen en krijg een indruk van de uitvaartgeschiedenis in Oostenrijk.

9 november 1998 Nieuws van de afgelopen week uit de vakbladen: Uitvaartwezen: Nieuw Lijkomhulselbesluit, Wie betaalt de mortuariumkosten. Seizoensbrief Natuurlijk Dood Centrum (België) met veel nieuws over de aankomende uitvaartsalon. Uit de nieuwsbladen: Toetsingscommissie euthanasie bekijken ook ethishe aspecten. 92 procent van de Nederlanders voor Euthanasie

8 november 1998 Vijf nieuwe foto-albums van begraafplaatsen toegevoegd: Bergen aan Zee, Texel, Diemen, Friens, Weidum en Zoetermeer.

3 november 1998 Alle adressen en telefoon-nummers van de crematoria in Nederland nu op deze internetsite

1 november 1998 Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: Zangeres Zonder Naam overleden, 'Per nabestaande f 20.000,- smartengeld", Alles over uitvaarten en rouwproces op Internet.

29 oktober: Toegevoegd aan de afdeling fotoboeken begraafplaatsen (i.s.m. de Terebinth): De begraafplaats in Hallstatt (Oostenrijk) met enkele foto's uit het 'Beinhaus". beinhaus Hallstatt (Om de tien tot twintig jaar worden de graven op het kerkhof in Hallstatt geruimd om anderen de gelegenheid te geven in de grond van hun geboortedorp begraven te worden. Die ruiming gebeurt overigens nu alleen nog van hen die geen bezwaar hebben. De nog resterende beenderen worden gereinigd en overgebracht naar het Beinhaus).

26 oktober: Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: M. Vasalis overleden, asverstrooiing sportvelden is taboe, crematie op internet, regeling euthanasie wilsonbekwame bepleit

21 oktober: De antwoorden 10 t/m 16 van onze funeraire jurist Mr. F. Mutter zijn binnen (wij excuseren ons ook namens hem dat het zo lang heeft geduurd). Binnen 14 dagen kunt u ook de andere antwoorden c.q. voortaan uw antwoorden op uw vragen van hem verwachten. Als u een vraag wilt stellen vergeet u dan niet eerst even in de Uitvaart-Encyclopedie te kijken, veel van de vragen kunnen wij namelijk al beantwoorden met een verwijzing naar de inhoud van onze Uitvaart-Encyclopedie.

20 oktober: De homepage van het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) is vernieuwd, het is nu nog gemakkelijker om m.b.v. een indexpagina alle pagina's van de LSR te bezoeken en literatuurlijsten e.d. te bestellen.

19 oktober:  Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: Vakbladen: UITVAART, Dela kroniek, De Aanzegger. Nieuwsbladen o.a.: Smak smartengeld voor uitzicht op grafstenen, Aantal orgaandonoren daalt met 20%, Lijkschouwer moet bloed bewaren.

16 oktober: Met ingang van heden kunt u op de homepage rouw van de Uitvaart Internet Diensten psychologische informatie vinden over rouw onder redactie van:
Jos de Keijser - klinisch psycholoog en psychotherapeut van de Stichting GGZ-Friesland.
Jan van den Bout - bijzonder hoogleraar 'Verliesverwerking' "Capaciteitsgroep Klinische Psychologie" van de Universiteit Utrecht
Paul Boelen - psychotherapeut i.o. en werkzaam bij de "Capaciteitsgroep Klinische Psychologie" van de Universiteit Utrecht
Binnen deze homepage wordt o.a. ingegaan op:
Wat is rouw
Omvang van rouw
Fasen en taken bij rouw
Hulp bij rouw
Lotgenotenhulp
Rouwbegeleiding
Ook kunt u hier een uitgebreide literatuurlijst vinden voor nabestaanden en hulpverleners
Tevens is er de mogelijk om middels de 'spreekkamer' vragen te stellen aan dr. Jos de Keijser
U kunt deze homepage nu bezoeken op: http://www.gedenkboek.nl/rouw/

12 oktober  Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: vakblad uitvaartwezen, vakblad natuursteen. Nieuwsmedia: prijsuitreiking, broers moeten moeder opnieuw begraven.

8 oktober 1998 Gedicht "Spanjaardslaan" van Jean Pierre Rawie toegevoegd aan de homepage van de Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden

8 oktober 1998 Persbericht COS-Haaglanden en Humanitas Haaglanden, woensdag 18 november a.s.: Stervensrituelen en rouw in verschillende culturen. Een studieconferentie over rouwrituelen, stervensbegeleiding en
rouwverwerking van allochtone groepen in Nederland.

7 oktober 1998 Impressie van de prijsuitreiking door de heer J.M. Sepers (De Facultatieve). De Noorderbegraafplaats in Leeuwarden kreeg vandaag een aanmoedigingsprijs van 'de Facultatieve' voor het creëren van gedenkplaatsen op haar begraafplaats. Ook zijn er enkele foto's van het nieuwe urnhof op de Noorderbegraafplaats te zien.

5 oktober 1998 Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: Relevant, kwartaalblad van de NVVE, Woede om aanmaning op grafstenen, 'Na haar dood was het heel vreemd'.

1 oktober 1998 Toegevoegd aan de afdeling fotoboeken, een fotoboek met impressies van de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden (verzetsgraven, kindermonument van glas, 'bloemendoos', symbolen....)

28 september 1998 Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: Gezond sterven, "Hoedt u voor charlatans bij rouwhulp" en armenzorg bij Uitvaartbranche.

23 september Na een jaar columns met het thema:   Uitvaartvernieuwing is voor mij......Vanaf september 1998 is het thema: het NET aan 't WERK. In deze columns komt telkens een lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers aan het woord, die het een en ander vertelt over zijn/haar samenwerkingen met vakgenoten in de uitvaartbranche.
Deze columns komen tot stand i.s.m. het Netwerk Uitvaartvernieuwers en verschijnen als zodanig ook in de Nieuwsbrief voor de leden van het Netwerk

22 september Primeur!! Met ingang van 21 september is er een nieuwe site op het internet van de Uitvaart Internet Diensten. Een site die speciaal is opgericht voor begraafplaatsen. Op deze site kunnen begraafplaatsen in Nederland o.a. kenbaar maken dat zij op zoek zijn naar nabestaanden van de grafrechten op een graf.

Veel begraafplaatsen hebben namelijk te maken met het probleem dat de erfgenamen van grafrechten niet bij hen bekend zijn (gemaakt) of hun adreswijziging niet aan hen hebben opgestuurd. Op het moment dat de grafrechten vervallen -veelal na tien of twintig jaar- kan de begraafplaats -indien niet betaald is voor verlenging van de grafrechten- over gaan tot ruiming van het graf. Dit heeft al menigmaal tot situaties geleid waarin nabestaanden merkten dat het graf van hun (groot)ouders was geruimd zonder dat zij dat wisten.

Als eerste wil de gemeente Leeuwarden (en binnenkort ook de gemeente Zwolle) via het internet een oproep doen aan nabestaanden/erfgenamen met grafrechten op de Noorderbegraafplaats en Huizumerbegraafplaats. Indien zij grafrechten hebben geërfd of verhuisd zijn, maar dat niet hebben doorgegeven aan de gemeente Leeuwarden, wordt hen verzocht dat zo spoedig mogelijk te doen.

Ook kan men op deze site allerlei informatie vinden over begraven in de Uitvaart-Encyclopedie van http://www.uitvaart.org, maar ook de betekenis van allerlei (letter) symbolen als de geknakte roos, gevleugelde zandloper etc. die men kan aantreffen op grafmonumenten. Tevens zijn er van een aantal begraafplaatsen in Nederland en het buitenland (o.a.Pére Lachaise) fotoboeken aanwezig.

U kunt de internetsite voor begraafplaatsen bezoeken op het volgende adres: http://www.begraafplaats.org/begraaf.htm

21 september De agenda voor musea, exposities, cursussen en open dagen is weer helemaal bijgewerkt.

21 september Nieuws uit de vak- en nieuwsbladen: vakbladen: UITVAART, Nieuwsbrief Netwerk Uitvaartvernieuwers. Uitstel hoger beroep in zaak Tjoelker, Brochure kerken over versterving.

13 september Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Herdenking van de dood van Meindert Tjoelker, Vakblad Uitvaartwezen, Tevredenheid na start van donorregister.

8 september Uitvaart Internet Diensten en Seinen & Van Leeuwen zoeken een enthousiaste stagiaire.

7 september Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Tijdschrift Doodgewoon, Mummie houdt ook na ct-scan zijn naam geheim, Pyrotechnisch kan as nu de lucht in.

2 september  Adres en telefoonnummers van het Landelijke Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) zijn veranderd.

28 augustus  Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Grafschennis onthutst Schiedammers, Men noemt dit ook wel: ontkenning, Archeologen vinden 5500 jaar oud grafveld

27 augustus  De wetten en voorschriften-pagina van de uitvaart-Encyclopedie is uitgebreid met links naar de volledige weergaven van 2 wetten en een besluit: U kunt er nu vinden de Wet op de lijkbezorging, Wet op orgaandonatie(nieuw), Besluit donorregister(nieuw), Burgelijk wetboek 1, met dank aan Kluwer Rechtswetenschappen - onderdeel van Wolters Kluwer nv.
Daarnaast hebben we op verzoek ook de Wet op het Notarisambt(nieuw) opgenomen in onze Uitvaart-Encyclopedie

23 augustus  Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Vermisten-beeld om te rouwen, Julien Green mocht niet ter aarde besteld in Franse kerk.

17 augustus Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Futuristische lijkkoets maakt tongen los, Ethanasie in de ban bij Anglicanen.

16 augustus De begrafenis van farao Toetanchamon is nu ook in het Engels te lezen. In de herfst verschijnt een verhaal over de uitvaart in Nepal.

15 augustus  De nieuwe subsite van de Stichting Uitvaart-Informatie Friesland is klaar. U kunt hier de tentoonstellingen en exposities in hun Nicolaes Tsjerke te Swichum (Frl) virtueel bezoeken. Binnenkort volgt een virtuele rondleiding over de begraafplaats en door het kerkje i.s.m. de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

14 augustus 1998 Nieuwe subsite op deze site: De historie van de uitvaart, op deze subsite wil de Uitvaart Internet Diensten een overzicht geven van allerlei historische zaken verband hebbende met de Uitvaart.

9 augustus 1998 Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Verenigingsblad De Terebinth, meeste joodse graven in slechte staat, Europa's oudste graftombe gevonden, euthanasie vaker gemeld door artsen.

9 augustus 1998 In het onderdeel religie van de Uitvaart-Encyclopedie is toegevoegd: Uitvaartrituelen en -gebruiken bij het Vietnamees Boeddhisme

8 augustus 1998 De agenda is weer helemaal bijgewerkt, u kunt deze zomer weer veel tentoonstellingen e.d. bezoeken die min of meer in het teken staan van de uitvaart, gedenken, rouw etc.

6 augustus 1998 De homepage en een aantal onderdelen zijn veranderd in opmaak. Ook hebben we nu de mogelijkheid geschapen voor bezitters van een 800 bij 600 pixels scherm optimaal gebruik te maken van de informatie op onze sites. Dit is, zoals al eerder aangekondigd het begin van een aantal werkzaamheden die wij de aankomende tijd gaan doen, alles zal nog niet geheel foutloos werken -mocht u een fout ontdekken laat ons dat dan weten-. We hopen daarmee voor u als bezoeker nog overzichtelijker en aantrekkelijker te zijn dan tot nu toe. Voor opmerkingen suggesties e.d. houden we ons altijd aanbevolen. e-mail

3 augustus 1998 Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: NaDoCe, Seizoensbrief, Piramidebouwers hadden goede dokters, orgaandonatie is na euthanasie een probleem, Jim Morrison zijn overblijfselen worden uit zijn graf op Pére Lachaise gelicht.

27 juli 1998 Nieuwe foto's toegevoegd aan de impressie van de gedenktuin op de Nationale Groenmanifestatie Fleurig '98 in Ede.

26 juli 1998 Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Vakblad Uitvaart. Dagbladen: Op een persoonlijke wijze afscheid nemen, Griepgolf maakte veel slachtoffers. Gedenktuin ingericht door De Terebinth en Memento.

21 juli 1998: We hebben het Nederlands Gedenkboek een nieuw uiterlijk gegeven, en de prijzen en voorwaarden aangepast. Nabestaanden kunnen nu voor nog geen f 100,- per jaar   hun eigen (gemaakte of in opdracht gemaakte) gedenkboek plaatsen voor hem of haar die hen dierbaar was op deze site. Desgewenst kan er ook een link (incl. rouwbericht, condoléance-mogelijkheid en condoléanceregister en rouwbericht) -voor maar f 50,- per jaar- naar hun gedenkboek op een andere site gemaakt worden.

19 juli 1998: Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: interview met prof. dr. Dick Swaab, Fiscus slaat veel weduwen extra aan, begrafenis van de Tsaar, James Deans grafsteen weer gevonden. testament van Diana.

19 juli 1998 Nieuwe adverteerder: Stichting Uitvaart-Informatie Friesland. Nu alvast hun VIRTUELE FOLDER voor een drietal tentoonstellingen/exposities die deze zomer in hun kerkje met begraafplaats plaatsvinden.

16 juli 1998 Aan ons fotoalbum met begraafplaatsen hebben we toegevoegd:
Foto's van Veenhuizen, een begraafplaats met een speciaal gedeelte voor gevangenen. Tevens zijn er enkele foto's aan toegevoegd met uitvaart"kleding" van de gevangenis, die in het museum bewaard is gebeleven.

15 juli 1998 De adressenlijst -van grafkistenmakers t/m uitvaartfotografie- van het Netwerk Uitvaartvernieuwers is weer geheel bijgewerkt.

13 juli 1998 Nieuwe adverteerder: Voor aluminium, 'koperen en bronzen' letters en ornamenten voor op de grafkist en of grafsteen, bezoek TAP: Tourné Aluminium Products.

13 juli 1998 Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: Relevant, kwartaalblad van de NVVE, Aartsbisschop Hope hekelt Diana-cultus.

12 juli 1998. De door ons gesponserde LSR pagina's zijn weer helemaal bijgewerkt.

5 juli 1998 Nieuws uit de vak-, week- en dagbladen: vakblad uitvaartwezen, Netwerk Uitvaartvernieuwers, rook en vuur bij crematorium, Althorp geopend.

3 juli 1998. De LSR curususpagina voor het najaar is weer klaar, indien u geïnteresseerd bent in een curus bij het LSR vergeet dan niet eerst te bellen of er nog plaats is.

2 juli 1998. Van een aantal kleine begraafplaatsen in Nederland hebben we een tot meerdere foto's gekregen. U kunt ze nu bekijken

Archief nieuw eerste helft 1998

Archief nieuw tweede helft 1997

Archief nieuw eerste helft 1997


Copyright © 1998 Uitvaart Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden..