Agenda

Groningen. Gezinsdag Achter de Regenboog
Zaterdag 21 Mei 2011, 09:30 - 19:00
Untitled document Untitled document

achter_de_regenboog

Steunpunt Groningen


21 mei: gezinsdag Achter de Regenboog

Van 09.30-19.00 uur op een mooie locatie in de stad Groningen

Lotgenotencontact voor rouwende kinderen en jongeren

Er zijn op dit moment al een aantal gezinnen die zich hebben aangemeld maar er kunnen zeker nog gezinnen bij. Voor informatie en aanmelding: www.adrgroningen.nl

Het Regionaal Steunpunt Groningen organiseert een gezinsdag op 21 mei voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die in hun nabije omgeving iemand hebben verloren door de dood. In kleine groepen van vier tot zes leeftijdgenoten kunnen zij op verschillende manieren het verlies met elkaar delen. Naast praten wordt er veel gewerkt met creatieve middelen. Ook is er tijd voor het uitwisselen van allerlei informatie en het spelen van een leuk spel. De begeleiding bestaat uit getrainde vrijwilligers in nauwe samenwerking met professionele rouwtherapeuten.

Parallel aan het programma voor de kinderen en jongeren vindt een ouderprogramma plaats. Centraal in het ouderprogramma staat de rol als opvoeder in verliessituaties.

Wanneer u meer informatie wilt over deze dag verwijzen we u naar de website van het steunpunt in Groningen.

www.adrgroningen.nl