Agenda

Friesland. Café Doodgewoon (Netwerk Palliatieve Zorg)
Woensdag 16 Februari 2011, 19:30 - 21:00

netwerk_palliatieve_zorg
De eerste avond van het café Doodgewoon is op 19 januari en start met de vertoning van de film Slotakkoord. In deze film worden de gesprekken tussen de arts, familie en patiënt in verpleeghuis Tabitha in Amsterdam gevolgd. We horen en zien het indringende verhaal van meneer De Gooijer, 73 jaar oud en in een vergevorderd stadium van dementie. Ruim twintig jaar geleden heeft deze voormalige directeur van een basisschool samen met zijn vrouw een euthanasieverklaring opgesteld. De film maakt duidelijk dat euthanasie geen recht is, maar een verzoek, wat aan de orde komt in de relatie tussen arts en patiënt. Uit het verloop van de film wordt duidelijk welke nuanceringen en ethische overwegingen en dilemma's aan de orde zijn, naast de formele kaders van het euthanasiebeleid en wetgeving.


Het café Doodgewoon is een initiatief van de 5 Friese netwerken palliatieve zorg.

Café Doodgewoon richt zich op mensen die gewild en ongewild te maken hebben met stervensbegeleiding en palliatieve zorg zoals mantelzorgen, vrijwilligers, maar ook professionals Uiteraard zijn ook andere belangstellenden welkom. Bezoekers zijn vanaf 19:30 uur welkom. De avonden duren tot ca 21.00 uur en de entree is gratis.

In de provincie Friesland wordt in 2011 op 5 plaatsen 7 maal het café. Doodgewoon georganiseerd en wel op 16 februari, 16 maart, 20 april, 14 september, 19 oktober en 16 november.

In Leeuwarden vinden de avonden plaats In zorgcentrum De Hofwijck
In Sneek vinden de avonden plaats in zorgcentrum Bonifatius
In Dokkum vinden de avonden plaats in verpleeghuis De Waadwente
In Heerenveen vinden de avonden plaats in Garand Café De Heerenkamer
In Drachten vinden de avonden plaats in zorgcentrum Warrenhoven


Meer Informatie op www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestfriesland