header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
 • Verstrooiing
  De meeste crematoria hebben een strooiveld. Soms beschikt men daarnaast ook over een bijzonder verstrooiterrein, zoalsde Eendenkooi in Haren en het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen aan de Veluwe, vlakbij Arnhem. De kosten van het verstrooiien variëren en zijn mede afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden.
  Behalve op land kan verstrooiing ook plaatsvinden op zee, per schip of vliegtuig. Ook hier variëren de kosten, mede afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden. Het aantal passagiersplaatsen kan overigens beperkt zijn.
 • Asbus verzending
  Voor thuisbezorging van de asbus zijn de kosten mede afhankelijk van de afstand tussen crematorium en de bestemming. Dat kan thuis zijn, maar ook een ander crematorium of een begraafplaats.Voor verzendingen naar het buitenland betaalt men naast de verzendkosten vaak ook administratiekosten.
 • Algemene nis
  Plaatsing van de asbus in de algemene nis is het eerste halfjaar meestal gratis. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat in verband met privacy deze algemene nis niet voor bezoek toegankelijk is. De asbus is namelijk samen met anderen in een groot magazijn opgeslagen.
 • Urnenmuur (columbarium)
  Het plaatsen van een asbus in een nis van de urnenmuur gebeurt meestal voor een periode van 5 jaar. Dit is exclusief de kosten voor een sierurn en/of sluitplaat. Soms is ook bijzetting per jaar mogelijk. Het principe van een koopnis of koop van eeuwig-durend recht op een nis zoals dat op sommige begraafplaatsen bij een graf wel het geval is, kent men niet.
  Sommige crematoria beschikken over columbaria met dubbele nissen en/of urngraven, ook wel urnkelders genoemd. De kosten hiervan lopen nogal uit een.
 • Sierurnen
  Sierurnen zijn urnen waarin de asbus wordt geplaatst. Deze zijn meestal verplicht, tenzij men voor een ondoorzichtige sluitplaat of een urngraf kiest. Het materiaal waarvan de sierurn wordt gemaakt varieert van keramiek tot metaal en van hout tot natuursteen. Men moet er overigens wel op letten dat het materiaal weer- en vorstbestendig is, daar ze vaak in de buitenlucht staan. De kosten van een sierurn zijn onder andere afhankelijk van het materiaal waar voor gekozen wordt.
 • Sluitplaten
  Sluitplaten zijn platen die de nis in het columbarium afsluiten nadat de asbus erin is geplaatst.
 • Bijzetting in een familie- of eigen graf op een begraafplaats
  Buiten de kosten van de begraafplaats voor bijvoorbeeld het openen en sluiten van het graf, moet u rekenen op kosten zoals die gelden voor de eerder genoemde 'asbus thuis' . Dan brengt u zelf de asbus over van het crematorium naar de begraafplaats. Laat u het overbrengen verzorgen door het crematorium of de begraafplaats dan moet u naast de administratiekosten rekenen op reiskosten en in rekening gebrachte uurlonen.
 • Gedenkmogelijkheden
  Naast voornoemde asbestemmingen zijn er in de afgelopen jaren veel meer mogelijkheden bijgekomen om de as een bestemming te geven, zoals as- en gedenksieraden en de overledene in een of andere vorm te herdenken. Weliswaar is niet alles overal mogelijk, maar u kunt er wel naar vragen. Zo zijn er gedachtenisplaatjes of -stenen voor bij een strooiveld. Of medaillons waarin wat as van de overledene bewaard kan worden. Ook kan men kiezen voor het adopteren van een bank of boom in het park.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief