header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Onderstaand de onderdelen, die de kosten van een crematie bepalen.

 • Het langer gebruik maken van aula en/of koffiekamer
  Meestal kan de standaard beschikbare tijd worden verlengd. Dit kan nodig zijn wanneer veel mensen en/of meerdere sprekers worden verwacht. Extra tijd moet al bij de vastlegging /reservering van het tijdstip voor de crematieplechtigheid worden opgegeven. Verlenging van tijd gedurende de plechtigheid, omdat er b.v. meer mensen zijn gekomen dan verwacht, is zelden mogelijk.
 • Crematie buiten kantooruren
  Bij de meeste crematoria is het mogelijk een plechtigheid op een zaterdag te houden. Ook een avondplechtigheid behoort steeds vaker tot de mogelijkheden. Wel moet rekening gehouden worden met een toeslag. Dit bedrag komt dus bovenop de standaard prijs voor een crematie.
 • Muziek
  Indien de muziek mechanisch (cassette/cd/plaat) wordt afgespeeld is dit meestal gratis. Veel crematoria beschikken over een ruim repertoire zeer verschillende muziek (van klassiek tot heavy metal). Indien de gewenste muziek niet in het bezit is van het crematorium, dient men de cassette/cd/plaat met de eigen muziek 24 uur van tevoren aan te leveren bij het crematorium. Het gebruik van piano/vleugel/orgel -indien aanwezig- is ook in de meeste crematoria gratis. Sommige crematoria kunnen op verzoek een organist inhuren.
  Het ten gehore brengen van live-muziek dient men geheel zelf te regelen en de kosten daarvan zijn voor eigen rekening.
 • Opname plechtigheid
  In de meeste crematoria is het mogelijk de plechtigheid op cassettebandje of cd op te laten nemen. In een aantal crematoria is het ook mogelijk om een video-opname te laten maken van de crematieplechtigheid. Ook kan men zelf iemand inhuren om de plechtigheid vast te laten leggen.
 • Consumpties
  Naast koffie/thee met cake of koek en frisdrank zijn er inmiddels vele andere mogelijkheden. Wil men wijn, port of een borrel, of broodjes, hapjes of iets anders, dan kan dat opgegeven worden bij de reservering van de crematieplechtigheid.
  In de praktijk zal blijken dat vrijwel alles mogelijk is, van vers gebak tot jonge jenever. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij het crematorium te verkrijgen.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief