Foto opening delariks
Snijders verklaarde erg verheugd te zijn met de komst van het nieuwe crematorium: ‘Daarmee wordt voorzien in een groeiende behoefte. Met Crematorium De Lariks is ons gemeentelijke voorzieningenpakket nu compleet’. Snijders sprak de hoop uit dat het crematorium bij zal dragen aan het bestendigen en versterken van de streekfunctie die Hardenberg heeft. Bert van der Weide, algemeen directeur van Respectrum Crematoria BV, sprak op zijn beurt waardering uit voor de constructieve houding van de gemeente Hardenberg tijdens de realisatie van het crematorium: ‘Vanaf het eerste moment dat wij onze bouwplannen kenbaar maakten, kregen we veel medewerking van alle betrokken instanties. Dat verdient een enorme pluim.’ Tot slot richtte Van der Weide zijn blik naar de toekomst. ‘Met Crematorium De Lariks hebben we ons eerste crematorium in bedrijf. Daar houdt het niet mee op. We hebben vergevorderde plannen voor nieuwe crematoria nabij Steenwijk en het Duitse Lingen en tevens hebben we meer interessante locaties op het oog.’

Over Respectrum Crematoria
Crematorium De Lariks maakt deel uit van Respectrum Crematoria BV, een nieuwe organisatie in de Nederlandse uitvaartbranche. Het bedrijf is voornemens kleinere, maar volwaardige crematoria te realiseren in Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. Kernbegrippen zijn klantwaardigheid en duurzaamheid.