Aantal crematies stijgt
Het crematorium voorziet in een maatschappelijke behoefte. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat
veel mensen in Noord-Nederland een crematie boven een begrafenis verkiezen. Dat aandeel zal de
komende jaren naar verwachting nog verder toenemen. Met de komst van dit crematorium in deze
regio kan beter op die vraag worden ingespeeld en hoeft men niet meer naar Meppel of Heerenveen
te reizen.

Modern crematorium voor Steenwijkerland
De beoogde locatie voor het nieuwe crematorium is gelegen in het gebied Eeserwold.
Het verzorgingsgebied omvat de gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Westerveld, Weststellingwerf
en een deel van de Noord-Oostpolder. Het crematorium zal over de modernste faciliteiten
beschikken, waaronder een ruime aula, condoleanceruimte, een kleine aula annex familiekamer, een
uitvaartcentrum met opbaarkamers en kantoorruimten.

Landschappelijke inpassing en duurzaamheid
Het crematorium zal een landschappelijke uitstraling krijgen, die past bij het gebied. Bovendien
wordt er in het ontwerp veel aandacht geschonken aan duurzaamheid.

Omwonenden betrekken
Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over de plannen. Respectrum Crematoria gaat met
omwonenden in gesprek over de plannen. Hiertoe is een informatieavond georganiseerd op 14
oktober.

Voor meer informatie over de plannen kunt u contact opnemen met:
Re-Spectrum Crematoria bv, dhr. B. van der Weide, (06) 51 53 18 27