Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche. Na Uitvaartverzorging A. de Jong uit Amsterdam sluit ook Van der Spek Uitvaart uit Rotterdam zich aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

Waardevol platform

Kees van der Spek: We werken in een branche waar het draait om mensen en we leven in een tijd waarin we er steeds meer van overtuigd raken dat een mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten. Een bewuste levensstijl waarbinnen duurzame keuzes gemaakt worden, ook wanneer het een uitvaart betreft.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, heeft GreenLeave ons echt geholpen zaken concreet te maken. Je gaat op een andere manier naar je producten en diensten kijken. Zo hebben we kritisch naar ons aanbod gekeken en zijn per artikel nagegaan hoe duurzaam deze waren en welke alternatieven er beschikbaar waren. We zijn daarbij positief verrast door de vele mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Daarnaast kijken we ook naar onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

greenleave groot
GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Op die manier inspireer en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering. Het is goed om te zien dat de medewerkers, die naast het anticiperen op de vraag naar meer duurzaamheid, ook zelf steeds meer bij het onderwerp betrokken raken. Dat is ook nodig om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden. Dit doen we allereerst door het verstrekken van informatie, maar ook door het bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen de wensen van de klant altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.

Duurzaam pakket, duurzame partners
Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave (en directeur bij Algemeen Belang Uitvaartverzorging- en verzekering in Groningen) is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van Van der Spek Uitvaart is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio Rotterdam vertegenwoordigd.
GreenLeave faciliteert de duurzame uitvaart in Nederland met kritisch geselecteerde uitvaartproducten en -diensten benadrukt De Niet. “Bij het al bestaande aanbod ‘eco’ producten was het duurzaamheidsaspect niet duidelijk, het was ook versnipperd. Vanuit GreenLeave bieden we nu een eenduidig en transparant verhaal, met een verantwoord duurzaam pakket producten en diensten. En wij dagen leveranciers uit om nieuwe en duurzamer producten te ontwikkelen. Zo fungeert GreenLeave als vliegwiel voor duurzame innovaties.” Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave positief getoetst door de Stichting Natuur & Milieu.

Vijf kernprincipes
De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen, ook wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden, op kantoor en bij de uitvoering van uitvaarten. Ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn duurzame voorwaarden. Daarnaast voldoen alle deelnemers aan het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor eerlijk, transparant en klantgericht werken.

Over GreenLeave
De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. De zes initiatiefnemers hebben zitting in het bestuur: Algemeen Belang Uitvaartverzorging te Groningen, Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Claassen Uitvaartzorg te Veghel, Rebel’s begrafenisonderneming te HuizenVredehof uitvaartverzorging te Enschede en Zuylen uitvaartverzorging te Breda. Aangesloten is ook Uitvaartverzorging A. de Jong te Amsterdam.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief