geld_breed
Vooraf

De hieronder vermelde inhoud en geschetste voor- en nadelen van de kapitaal uitvaartverzekering kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Ook verschilt soms de naam van deze verzekering: uitvaartkostenverzekering, kapitaal verzorgingsverzekering, grafsteenverzekering. Soms, zoals bij de grafsteen is het te bekostigen onderdeel dus specifiek benoemd. Het principe bij al dit soort verzekeringen is echter dat er geld(kapitaal) aan de nabestaanden van de verzekerde ter beschikking wordt gesteld op basis van declaratie(zelden uitgekeerd). Dit ter bekostiging van de uitvaart of specifieke onderdelen daarvan.
We beschrijven zoveel mogelijk de gemiddelde kapitaal uitvaartverzekering. U doet er dan ook verstandig aan bij het overwegen van een kapitaal uitvaartverzekering verschillende offertes van verzekeraars met elkaar te vergelijken. Alleen dan is het mogelijk een op uw wensen afgestemde kapitaal uitvaartverzekering te kiezen. Naast de grote landelijk werkende verzekeraars kunt u zich ook laten informeren door de in uw woonplaats of omgeving gevestigde uitvaartvereniging, -stichting of soortgelijke organisatie.

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering
Bij een kapitaal uitvaartverzekering verzekert men zich tegen de kosten van de uitvaart of onderdelen daarvan, door een vaak maandelijks te betalen bedrag. Doorgaans is de premie gebaseerd op het uit te keren bedrag, dat meestal een veelvoud van € 500,-- bedraagt. Het minimum is € 500,- en het maximum te verzekeren bedrag is afhankelijk van de wensen, maar kan € 5.000,- of meer bedragen.
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort kapitaal uitvaartverzekering naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit gebeurt wanneer het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Hier spreekt men dan vande natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is echter gelijk aan de kapitaal uitvaartverzekering zoals hier genoemd.
Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering moet u vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.

Voordelen van de kapitaals uitvaartverzekering
- De verzekerde stelt zelf vast op basis van zijn wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van zijn uitvaart. Voor dit bedrag verzekert hij zich, en veelal is door indexering het bedrag voldoende om ook op een veel later tijdstip de kosten van de uitvaart te betalen. Daar de verzekeringsuitkering gebonden is aan de uitvaart, weet de verzekerde ook zeker, dat het verzekerde bedrag aan de uitvaart besteed zal worden.

- De nabestaanden zijn vrij om een uitvaartverzorger naar keuze in te huren voor het verzorgen van de uitvaart, dit in tegenstelling totvele naturaverzekeringen.

- Vaak is het mogelijk om het verzekerd bedrag tussentijds te verhogen, hetgeen wel samengaat met een premieverhoging.

- Nabestaanden worden, door de indexering, later zelden geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld vanwege prijsverhogingen) voor hetgeen waar de overledene zich voor verzekerd heeft.

- Vaak is de premie aan leeftijd en een maximaal aantal jaren gebonden. Indien de verzekerde al op jeugdige leeftijd wordt verzekerd is de premie relatief gezien meestal goedkoop. De termijnen van premiebetaling lopen van 10 jaar tot levenslang. Overigens is bij een korte maximale termijn van premiebetaling de 'maandelijkse' premie natuurlijk wel hoger. De premies variëren sterk en zijn meestal afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.

- Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend (indien meeverzekerd) als een van de partners overlijdt of arbeidsongeschikt wordt.

- Soms gaat de verplichting tot premiebetaling ook pas in nadat een bepaalde leeftijd (± 18 jaar) is bereikt en is het kind tot het bereiken van die leeftijd 'gratis' meeverzekerd bij de ouders.

- Onder bepaalde voorwaarden is de premie voor de kapitaal uitvaartverzekering een aftrekpost voor de inkomstenbelasting ('buitengewone lasten').

Nadelen van de kapitaal uitvaartverzekering
- De maximum leeftijd om een kapitaal-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.

- Tussentijdse verlaging van het verzekerd bedrag is veelal een probleem.

- Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt veelal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.

- Na het verstrijken van de maximale termijn van premiebetaling moet men soms per jaareen vaste bijdrage blijven betalen.

- Indien de prijzen van verschillende diensten c.q. materialen stijgen boven de indexering e.d., zoals de laatste jaren met veel grafrechten is gebeurd, kan het toch gebeuren dat nabestaanden met kosten worden geconfronteerd die zij zelf en/of uit de erfenis moeten betalen.

- Klachten over kapitaal-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij het

Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl


 

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart verzekeren

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.