"In ons land zijn er momenteel 72 crematoria," vertelt Henry Keizer, secretaris van de Landelijke Vereniging van Crematoria. "Dat betekent dat inmiddels iedere Nederlander in de directe omgeving gebruik kan maken van de diensten van een crematorium. Bovendien zien we dat er nog steeds plannen liggen voor het bouwen van nieuwe crematoria. In Nederland hebben we dus voldoende capaciteit, ook om een nog verder toenemende vraag naar een crematies op te vangen."

LVC
De LVC – opgericht in 1988 - is een „brancheorganisatie‟ waarbinnen onderwerpen aan de orde worden gesteld die voor de branche als geheel van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek. In veel gevallen treedt de LVC op als „spreekbuis‟ van de crematoria in de richting van bijvoorbeeld overheid en pers. Ook bij wetenschappelijk onderzoek wordt de LVC betrokken.