header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Vragen over het Coronavirus
corona rivm

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening (van wassen, opbaren t/m condoleance) incl. update
Vragen en antwoorden voor beroepskrachten in de uitvaartbranche                                   

Naar overige informatie over het Coronavirus, de uitvaart en de uitvaartbranche (overzicht) met dank aan vakblad Uitvaart

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Henry Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep': “Onze groep is wereldwijdactief en heeft eigen vestigingen in tien verschillende landen. De mondiale ontwikkelingen hebben dus grote invloed en worden door ons nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd. Het verslagjaar was een jaar omzeer alert te blijven en voorzichtig te opereren. Ik ben ook extra verheugd dat het gevoerde beleid in 2010 groei en verdere versteviging op alle fronten kan laten zien.”

Onafhankelijkheid belangrijke plus
Door 'de Facultatieve Groep' wordt ingezet op een vooruitstrevende, kwalitatief hoogwaardige,
dienstverlening en de handhaving van haar onafhankelijkheid. Henry Keizer: “Onze groep is geen
uitvaartonderneming en wil dat ook in de toekomst niet worden. Veel partijen ervaren die
onafhankelijkheid als een belangrijke plus voor onze groep. Wij blijven alert op de ontwikkelingen,
waarbij ons uitgangspunt is om ons huidige marktaandeel - rond de 11 à 12% - van de crematies in Nederland zo veel als haalbaar te handhaven.”

Partnerschap
Al vanaf 1874 staat de Koninklijke Facultatieve middenin een voortdurend veranderende maatschappij. “Steeds werd in het veranderende krachtenveld van politiek en sociaal economische ontwikkelingen een eigen succesvolle positie gekozen. Met een dergelijke historie ligt de horizon verder dan het komende jaar. Onze filosofie, waarbij wij streven naar een partnerschap met de klant en waarbij de ouderwetse relatie klant/leverancier naar de achtergrond treedt, blijkt in toenemende mate vruchten af te werpen.”
“Ondanks de vele onzekerheden bestaat de zekerheid dat wij een gezonde, moderne en slagkrachtige organisatie zijn met een gemotiveerd, hoog opgeleid en enthousiast team van medewerkers”, stelt Keizer. “Ik ben daar trots op. Het zijn immers juist de medewerkers die het verschil, én de mooie resultaten mogelijk maken.”

'De Facultatieve Groep'
De kernactiviteiten van 'de Facultatieve Groep' (sinds 1874) zijn dienstverlening en techniek. Met over de hele wereld werkmaatschappijen en eigen vestigingen in tien landen is de Groep op tal van terreinen actief: van automatisering tot internationaal rouwtransport, van verzekeringen tot uitgeven en van thanatopraxie tot het leveren van benodigdheden voor de uitvaartbranche, ziekenhuizen en overheidsinstanties. Op het gebied van verbrandings- en milieutechniek is 'de Facultatieve Groep' wereldmarktleider. Sinds 1913 exploiteert de Groep diverse crematoria en begraafplaatsen. Het motto van de Groep is ‘Eenheid in verscheidenheid’. Optimale sámenwerking met onze opdrachtgevers en als pártners streven naar de hoogste kwaliteit. Dát is waar 'de Facultatieve Groep' voor staat!

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief