diplomauitreiking_NIT_geslaagden_en_bestuur_12-5-2011

Thanatopraxie – het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden - is in ons land sinds 1 januari 2010 wettelijk toegestaan. Met thanatopraxie worden de ontbinding en bacteriegroei geremd, waardoor de overledene zonder koeling bij normale temperaturen toonbaar blijft tot het moment van de uitvaart. Uiterlijk tien dagen na de behandeling zal het natuurlijke ontbindingsproces op gang komen. Een behandeling mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde thanatopracteurs.

Voorlichting
Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie werd opgericht in 2006. Niet alleen omdat thanatopraxie in ons land toen een nieuwe ontwikkeling én nog niet was toegestaan, maar ook om voor dit onderwerp als aanspreekpunt voor de Overheid te dienen. Naast het geven van voorlichting, zijn de taken van het NIT het formuleren en bewaken van de kwaliteitseisen, het vaststellen van examencriteria, het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van thanatopraxie, het fungeren als kenniscentrum én het fungeren als administratief centrum voor de beroepsvereniging van 'thanatopracteurs'. Ook is het NIT beheerder van het Register Erkende Thanatopracteurs. Een thanatopracteur kan alleen in het Register worden opgenomen als hij/zij de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie ondertekent.