De manier waarop Weverslo een graf delft en dicht heeft volgens het ministerie nauwelijks invloed op de natuur. Bovendien gebeurt het zeer zorgvuldig.

Het ministerie heeft de maatregelen die het bestuur van de natuurbegraafplaats in een beheersplan al eerder heeft vastgesteld, overgenomen als leidraad voor toezicht op de natuurbegraafplaats. Ook de gemeente Venray heeft het beheersplan bij de besluitvorming positief beoordeeld.

Ruimte en rust
Het gefaseerde gebruik van het natuurgebied voor de uitgifte van graven, zorgt ervoor dat de bos- en natuurontwikkeling alle tijd en ruimte krijgt. Daardoor is er steeds veel rust in het gebied. Dat is ook voor bezoekers belangrijk. Niet meer dan een vijfde deel van het gebied zal tegelijk in gebruik zijn voor natuurbegraven. Grafmonumenten en markeringen zijn uitsluitend van organisch materiaal dat van nature in het gebied voorkomt. Mede daardoor houdt het bos zijn natuurlijke karakter. Alle activiteiten zijn kleinschalig en hebben een intiem karakter.

Beheerder Gé Peterink is tevreden met de ministeriële goedkeuring van de gekozen aanpak en werkwijze. "We krijgen van nabestaanden en bezoekers veel positieve reacties. Het is ook voor hen belangrijk, omdat er vertrouwen uit blijkt in onze aanpak. De positieve reacties ondersteunen en motiveren ons om op deze manier verder te gaan", aldus Gé Peterink in een reactie.

Certificering
Op eigen initiatief is de natuurbegraafplaats inmiddels als extra kwaliteitsimpuls een certificeringtraject gestart. Van het Inter Provinciaal Overleg (IPO): een samenwerkingsverband van alle Nederlandse provincies, is de bevestiging ontvangen dat de aanmelding van natuurbegraafplaats Weverslo als gecertificeerd beheerder, bij de Stichting kwaliteit natuurbeheer van het IPO is geaccepteerd. "Dat betekent dat we ook van die kant gecontroleerd en geholpen worden om een verantwoord natuurbeheer te realiseren. In het certificeringtraject werken een groot aantal bos- en natuureigenaren van groot tot klein samen. Zo houd je elkaar scherp en leer je van elkaar ", zegt Gé Peterink.

weverslo_natuurbegraafplaats_webbewijzering
Bewegwijzering

De provincie en de gemeente hebben onlangs bewegwijzeringborden naar de natuurbegraafplaats laten plaatsen. Dat is gebeurd nadat de verbetering van de indeling van het wegvlak en van de verlichting op de kruising Deurneseweg met Weverslo/Heidseschoolweg gereed is gekomen. Daardoor kan het afslaand verkeer vanaf de Deurneseweg naar Weverslo beter worden verwerkt.

Op eigen terrein zijn er bovendien extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Mogelijke hinder als gevolg van parkeeroverlast nabij de natuurbegraafplaats kan daarmee worden voorkomen,.