in de toren nog zeven maal voor het laatst geluid alvorens zelf te 'vallen'.

Een afscheidssaluut aan Halfweg.
Deze kerk in Halfweg gaan verdwijnen, maar de luidklok zal behouden en geplaatst worden in een klokkenstoel op de begraafplaats in Zwanenburg.
Op de bewuste maandag 28 maart is deze 970 kg.wegende klok met de nodige precisie naar beneden getakeld, een ware klus, die na de nodige voorbereiding voorspoedig verliep.
De voorbereidingen voor het plaatsen op de begraafplaats zijn in volle gang.
De sponsorcommissie heeft voor het realiseren van dit doel al veel bijdragen mogen ontvangen, maar mist nog een deel om een en ander te bekostigen.
Wanneer u dit initiatief voor de gemeenschap Halfweg-Zwanenburg ook belangrijk vindt hopen wij dat u ook nog een bijdrage wilt leveren. In dat geval kunt u een bedrag overmaken op ING 3419935 ten name van Begraafplaats Houtrijk en Polanen onder vermelding van klokkenstoel.