De donatie van € 5.000,-- zal gebruikt gaan worden voor de inrichting van een stilteruimte in het Hospice.
Het Hospice De Reggestroom biedt de cliënten, hun naasten, de professionele en de vrijwillige zorgverleners alle faciliteiten van een palliatieve zorgomgeving aan. Het hospice biedt een omgeving waar je rustig en waardig kunt sterven. De exploitatie is volledig onafhankelijk, is niet verbonden aan een ziekenhuis of andere zorginstelling en drijft bijna geheel op vrijwilligers. De professionele zorg wordt geleverd door de eigen thuiszorg. In het hospice hebben de vrijwilligers de rol van gastvrouw/gastheer. Zij nemen ook huishoudelijke en verzorgende taken waar en hebben een luisterend oor voor de cliënten en hun naasten. Een bijzonder initiatief waar de Stichting Donatiefonds Vredehof graag haar steentje aan bijdraagt.


Vredehof, in Enschede voortgekomen uit de coöperatieve gedachte, is geworteld in een groot deel van Twente en Salland. Zij heeft vestigingen in Enschede, Losser, Haaksbergen, Eibergen, Neede, Almelo, Rijssen, Enter, Holten en Bathmen. De uitvaartorganisatie kent een lange traditie van aandacht en werkelijke betrokkenheid, van zorg die verder gaat. Maar ook een traditie van vernieuwen. Vredehof Uitvaartverzorging B.V. heeft met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland cont(r)acten voor het uitvoeren van uitvaarten. De organisatie is er voor alle gezindten, is vertrouwd met alle rituelen en gebruiken en schept tegelijkertijd ruimte voor nieuwe vormen. Vrijwel de gehele dienstverlening wordt met eigen mensen en middelen uitgevoerd. Vredehof is daardoor nauwelijks afhankelijk van derden en dat geeft zekerheid, ondersteund door het Keurmerk Uitvaartzorg.