Op 19 maart 1986 wordt de heer Willem Veldman benaderd door de toenmalige voorzitter van de Neutrale Uitvaart Vereniging Stadskanaal, de heer Lamain, om deel uit te maken van het bestuur van de uitvaartvereniging. Uiteraard was het antwoord: ja!

Na een drietal jaren te hebben meegelopen in het bestuur is op 14 juni 1989 Willem Veldman gekozen als secretaris. Dit beviel het bestuur van de NUV zo goed dat Willem op 8 april 2003 de voorzittershamer ter hand mocht nemen.

Een periode van 25 jaar als actief bestuurslid is een mooie mijlpaal die men niet ongemerkt voorbij mag laten gaan. Vandaar dat de heer Veldman vrijdagochtend naar het Uitvaartcentrum is ‘gelokt’ waar het voltallige bestuur hem verwelkomde. Na mooie woorden van de heer Adriaan Kunst, administrateur van de NUV, kreeg de heer Veldman een mooi boeket bloemen en enveloppe overhandigd. Vervolgens kreeg Kobus Mulder, hoofd accountmanagement van Nuvema, het woord en werd de Nuvema  insigne opgespeld. Uiteraard ontbrak ook hier de enveloppe met inhoud niet.

De NUV heeft in 2007 haar 100-jarig bestaan mogen vieren en men heeft laten zien als uitvaartvereniging met de tijd mee te kunnen gaan. Een levend bewijs hiervan is Uitvaartcentrum ‘Maarsstee’ aan der Vlaanderenlaan. Een prachtig gebouw met meerdere opbaarkamers; een visitekaartje voor Stadskanaal.

Om landelijk ook ‘bij te blijven’ is men al jaren een actief lid van de FKB.

Voor meer informatie zie ook www.nuv-stadskanaal.nl