Afscheidsrede.be biedt ook de mogelijkheid een persoonlijke afscheidstekst grafisch weer te geven in een “woordwolk” die je als aandenken kan bewaren, maar ook kan laten printen als gedenkprentje of poster. Na afloop van een afscheidsplechtigheid kan men via de website de eigen afscheidsrede uploaden opdat deze zo ook anderen kan inspireren. Laatste woord biedt troost en helpt afscheid nemen

 Afscheidsredes hebben een zeer belangrijke functie: ze bieden troost aan de nabestaanden en helpen hen afscheid te nemen en te aanvaarden dat hun vriend, kennis of familielid er niet meer is. Al jaren echter ervaart DELA als uitvaartspecialist dat zelfs de vlotste pennen haperen bij het schrijven van zoiets aangrijpends als een afscheidswoord. Een waterval aan emoties maken het nabestaanden vaak niet makkelijk een begrafenistoespraak neer te schrijven. DELA ontving in het verleden meermaals van nabestaanden de vraag om hierbij te helpen.

 Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA, zegt: ‘DELA helpt mensen op een waardige manier afscheid te nemen. Dit doen we door voor, tijdens en na de uitvaart financiële en praktische hulp te bieden. DELA maakt deel uit van een coöperatie en ziet het als haar plicht om nabestaanden die in een kwetsbare situatie verkeren zo maximaal als mogelijk te ondersteunen. Zo kunnen zij zich in eerste plaats bezighouden met wat echt belangrijk is: rouwen en afscheid nemen van de persoon die hen zo dierbaar was. Daarom creëerden we bij DELA het online platform www.afscheidsrede.be dat mensen helpt bij het opstellen van een begrafenistoespraak door hen op weg te zetten met praktische tips en enkele beroemde en minder beroemde voorbeelden van afscheidsredes. De website laat ook toe de eigen afscheidstoespraak na de plechtigheid te uploaden ter inspiratie voor anderen.’

Een wolk van woorden als blijvende herinnering
Mensen bewaren graag een blijvende herinnering in de vorm van een prent of foto, een voorwerp of een tekst om zo rustig te kunnen terugdenken aan een dierbare die is overleden. Op afscheidsrede.be kan men een afscheidstoespraak omzetten in een ”woordwolk” die een afscheidstekst grafisch op een bijzondere manier weergeeft. Men kan de woordwolk bewaren en printen en er op die manier ook een gedenkprentje of een poster van laten maken. Zo wordt een laatste woord ook een aandenken.