Martin de Jong, directeur Verzekeren bij DELA: ‘Met een hoger verzekerd kapitaal komt na het overlijden van de verzekerde meer geld vrij voor de nabestaanden. Juist in een markt die de laatste jaren werd gedomineerd door prijsconcurrentie en premieverlagingen is dit een tegengesteld patroon. En een mooie gedachte van onze verzekerden: dat zij het belangrijk vinden dat hun nabestaanden zo zorgeloos mogelijk verder kunnen leven. Belangrijker dan dat zij zelf een lagere premie hoeven te betalen. Wat bij deze keuze mogelijk ook heeft geholpen, is dat nabestaanden met dit product niet alleen geld na een overlijden krijgen uitgekeerd. Het DELA LeefdoorPlan heeft sinds het najaar ook een natura-onderdeel: hulp van een nabestaandenconsulent. Ook daardoor word je er meer van bewust dat het belangrijk is om je nabestaanden zo goed mogelijk achter te laten. Want hoewel het nooit om geld alleen gaat, helpt een hoger kapitaal voor je nabestaanden hen natuurlijk wel om naast het verdriet, de draad van het leven weer op te kunnen pakken.’

 Over DELA

Zo’n 200 vestigingen, 1.700 medewerkers en meer dan 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al bijna 75 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Het is DELA’s ambitie dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.