Een greep uit de projecten en initiatieven

· Toon Hermans Huis (€ 6.100): Rouwgroep voor kinderen.

· Columbinehuis (€ 10.000): aanbieden vakanties voor gezinnen die in een isolement zitten door fysieke of gedeeltelijke beperking van hun kind.

· Sailwise (€ 10.000): toegankelijk maken verblijfsaccommodatie voor mensen met een handicap.

· Stichting Vrienden v/d Sint Maartenhoeve (€11.000): koets voor kinderen met een beperking.

· Stichting Cogis (€ 4.000): workshops 'Oud worden en sterven met de oorlog'.

· Hospice Duinsche Hoeve (€ 2.500): inrichting

· Van Vollenhoven Fonds (€ 75.000): geven van noodhulp aan slachtoffers en nabestaanden van misdrijven, verkeersongelukken en rampen.

· Stichting Zeldzame Ziekten Fonds (€ 30.000): onderzoek naar de dodelijke zeldzame kinderziekte cardiomyopathie.

· Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis (€ 25.000): wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigend benauwde kinderen met een virus infectie van de luchtwegen.

· AMC Universiteit van Amsterdam (€ 24.768,-): onderzoek naar Perifere expansie van naïve T-cellen bij kinderen met Down syndroom.

· Stichting Tante Lenie (€ 9.750): verwenvakantie voor gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind als gevolg van een ongeval, een chronisch of levensbedreigende ziekte.

Voor een volledige lijst: www.lvc-online.nl

LVC / Dr. C.J. Vaillantfonds

De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) – opgericht in 1988 – is een 'brancheorganisatie', waarbij alle crematoria in Nederland zijn aangesloten. Het Dr. C.J. Vaillantfonds is het Goede Doelenfonds van de LVC, waarin de opbrengsten van edelmetaal dat na een crematie overblijft worden gestort. Het Fonds ondersteunt hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven.