In deze bibliotheek zijn de volgende onderdelen te vinden:

Boekenlijst
Met boeken over de uitvaart, crematie, begraafplaats en rouw.

De dood en de Nederlandse taal
Gezegden en uitdrukkingen die meer of minder verwijzen naar en te maken hebben met de dood.

De Uitvaartencyclopedie
Hierin vindt u informatie die te maken heeft met de uitvaart in de meest brede zin van het woord: van uitvaart rituelen tot de huurtermijn van een graf.

Fotoboeken van Nederlandse begraafplaatsen
Door middel van foto's van verschillende begraafplaatsen in Nederland krijgt u een beeld van de vroegere en hedendaagse grafcultuur in Nederland. Wellicht kunnen zij u inspireren bij het zoeken naar een grafmonument naar eigen smaak. Naast de vele vormen ziet u ook de mogelijkheden van de diverse materialen, zoals o.a. hout, glas, metaal of graniet.

Fotoboeken van buitenlandse begraafplaatsen
Deze fotoboeken bieden u een kijkje op begraafplaatsen buiten Nederland. Zo kunt u zien hoe men elders begraafplaatsen aanlegt en wat voor 'n soort grafmonumenten men daar plaatst.

Uitvaartcodicil/Laatste wensenlijst
In deze lijst wordt aandacht geschonken aan zaken die bij overlijden van direct belang zijn voor de nabestaanden, zoals de naam van uw huisarts tot bij wie u verzekerd bent. Daarnaast worden zaken rondom codicillen en legaten behandeld en worden wensen beschreven rondom de uitvoering van de uitvaart.

Symboliek en de dood
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de speciale symboliek van afbeeldingen op grafmonumenten en aan de symboliek van specifiek vormgegeven grafmonumenten.

Weeknieuwsoverzichten (2019)
Overzicht van wat in de pers is verschenenen rondom uitvaart, crematorium, begraafplaats en rouw.