handtekening_2
Vooraf

De hieronder vermelde uitkeringen door middel van verleende diensten/materialen voor de uitvaart kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. We hebben zoveel mogelijk getracht de gemiddelde 'uitkering' van een naturaverzekering te beschrijven. U doet er dan ook verstandig aan bij het overwegen van het afsluiten van een natura uitvaartverzekering verschillende offertes van uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken. Alleen dan is het mogelijk een op uw wensen afgestemde natura uitvaartverzekering te kiezen.
Naast de grote landelijk werkende verzekeraars kunt u zich ook laten informeren door de in uw woonplaats of omgeving gevestigde uitvaart- vereniging, -stichting of soortgelijke organisatie.


In de kosten van de uitvaart vindt u informatie over wat er zoal aan kosten komt kijken bij een uitvaart. Voor een globaal inzicht over mogelijkheden bij begraven en cremeren kunt u kijken bij de pagina's informatie over begraven en informatie over cremeren

Samenstelling van een gemiddeld natura 'standaard-/basispakket'
1. Er wordt gezorgd voor een uitvaartverzorger. Een uitvaartverzorger naar eigen keuze kan tot extra kosten leiden.

2. Aangifte van overlijden bij de gemeente

3. Verkrijgen van vergunning voor begraven of cremeren bij de gemeente

4. Het vervullen van overige formaliteiten en diensten als regelen van dag en tijd voor de begrafenis of crematie, eventuele overbrenging en opbaring in het uitvaartcentrum etc.

5. De doodskist met binnenbekleding (veelal het standaard model/- bekleding)

6. Verzorging en opbaring van de overledene in een uitvaartcentrum of thuis (indien uitvaartcentrum over een 'standaard' en een 'luxe' opbaarruimte beschikt worden de kosten van de standaard vergoed).
Bij enkele verzekeraars is de bepaling/voorwaarde opgenomen, dat indien er een uitvaartcentrum in de buurt is dat 'eigendom' is van de uitvaartverzekeraar daar dan gebruik van moet worden gemaakt. Indien nabestaanden dat niet wensen, kunnen de kosten en/of meerkosten voor eigen rekening komen.

7. Vervoer van de overledene (minimaal binnen woonplaats overledene, maximaal binnen Nederland).

8. Rouwbrieven/-kaarten en porti (veelal maximaal 50 stuks).

9. Op de dag van de begrafenis of crematie: een lijkauto en een tot twee volgwagens voor vervoer naar het dichtsbijzijnde crematorium (zie ook: de bepaling bij punt 6) of begraafplaats.

10. Gebruik van de aula, in het uitvaartcentrum, de begraafplaats, het crematorium.

11. De kosten van het afspelen van muziek (cassette/plaat/cd) in de aula, is overigens vaak gratis.

12. Na de begrafenis c.q. crematieplechtigheid gebruik van de koffiekamer indien aanwezig.

13. Koffie, thee, cake en koek (soms aan een maximaal aantal personen gebonden).

14. Condoléance register.

15. Kosten van het graf, vaak het goedkoopste graf (in de grote steden een algemeen graf ) met daarbij veelal slechts 10 jaar grafrechten en/of tot maximaal de kosten van een crematie ± € 950,-) .

16. Kosten van de crematie, verstrooiing van de as (veelal alleen de kosten van verstrooiing op zee of op het crematorium terrein) of bijzetting van de as voor 1 jaar in de algemene nis van het crematorium (is overigens veelal al gratis voor 1 jaar) en soms ook de kosten voor de eerste 3 tot 5 jaar in een nis in het columbarium.

17. Dankbetuigingen en soms ook bidprentjes (veelal maximaal 50 stuks).

18. Enkele verzekeraars verlenen ook nog nazorg.
Dit betekent dat meestal enige tijd na de uitvaart iemand op bezoek komt om o.a. te vragen of alles goed is verlopen, en/of er n.a.v. het overlijden nog vragen zijn op verzekeringsgebied etc.

Klachten over Natura-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij het

Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart verzekeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie