| Afdrukken |

De plaats
De crematie moet plaatsvinden in een crematorium. Het verbranden van een stoffelijk overschot in de open lucht is uitdrukkelijk verboden in de wet. Het houden van een crematieplechtigheid in de open lucht is echter wel toegestaan.


Het tijdstip van crematie

De crematie dient tussen minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden plaats te vinden. In specifieke omstandigheden kan de periode verkort of verlengd worden. Voor verkorting is toestemming nodig van de officier van justitie. Voor verlenging moet de gemeente toestemming geven. Daarbij kan men denken aan het op tijd kunnen waarschuwen en op tijd terug kunnen zijn van familie uit 't buitenland.
Uiteraard ook om de moeder van een levenloos geboren of kort geleefd hebbend kindje in staat te stellen bij de crematie aanwezig te zijn.
Specifieke omstandigheden kunnen er overigens voor zorgen dat de wettelijke termijn verkort of verlengd moet worden. Bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte of wanneer er sprake is van een misdrijf en er sectie op het stoffelijk overschot moet worden verricht.


De openingstijden van een crematorium

Gemeentelijke crematoria zijn geopend van maandag t/m zaterdag. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijk crematorium geen gelegenheid tot cremeren te geven.
De overige crematoria, op basis van vereniging of stichting, zijn niet gehouden aan deze openingstijden.
Wilt u echter buiten de openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur of op een zaterdag of zondag een crematie laten plaatsvinden, dan raden wij u dit na te vragen bij uw uitvaartverzorger en/of bij het beoogde crematorium.


De eisen verbonden aan een crematie

Vanwege ontploffingsgevaar dient een eventueel aanwezige pacemaker voor de crematie verwijderd te worden. Voor het overige zoals kleding en sieraden heeft de wet geen eisen gesteld. Het gebruik van natuurlijke materialen bij de aankleding van de overledene geniet vanuit milieu overwegingen echter wel de voorkeur. Het kan echter wel zo zijn dat het crematorium van uw keuze nadere eisen stelt ten aanzien van materiaal kist, kleding en andere zaken.
Wettelijke eisen die gesteld worden aan de doodskist en/of lijkwade kunt u vinden in de hoofdstukken wettelijke milieu-eisen voor een doodskist  en wettelijke milieu-eisen voor lijkwade/-hoes.


Verzamelen restmateriaal

De
na de crematie overgebleven resten van sieraden en/of edele metalen worden door de meeste crematoria ingezameld  voor een fonds ten bate van een algemeen goed doel, zoals het Rode Kruis of de Ronald McDonald huizen. Meer informatie over het Dr. C.J. Vaillantfonds vindt u hier


Opmerkingen

Indien u de crematie in een lijkwade of hoes wilt laten plaatsvinden is het raadzaam contact op te nemen met uw uitvaartverzorger of het crematorium van uw keuze. Het blijkt namelijk dat sommige crematoria hier nadere eisen aan stellen, zoals een ligplaat of plank onder het stoffelijk overschot ten behoeve van de invoer in de crematieoven. Ook kan het zijn dat een crematorium een stoffelijk overschot in een lijkwade of hoes niet accepteert.

Terug naar inhoudsopgave Cremeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie